Pracownicy naszego przedszkola

Mariola Marek-Kornet
Dyrektor

Beata Połatyńska
Wicedyrektor

Nauczyciele w Zdziechowie

Wychowawczynie grup:

Magdalena Kemnic

Sylwia Jabłońska

Paulina Zamiatowska

Dorota Wilkosz

Kamilla Pawlak

Dorota Przybylska

Nauczyciele uzupełniający:

Sylwia Woźniak

Barbara Grunwald
zastępstwo
za p. Sylwię Woźniak

Nauczyciele zajęć dodatkowych:

Maria Brenk
zajęcia umuzykalniające

Halina Kowalska
religia

Monika Berlik
język angielski i szachy

Magdalena Kemnic
logopedia

Pomoce nauczyciela:

Krystyna Helwing

Agnieszka Noskiewicz

Aneta Stachowiak

Katarzyna Przybylska
zastępstwo
za p. Anetę Stachowiak

Marta Dolacińska

Lidia Skorupska

Joanna Wieczorkowska


Nauczyciele w Pyszczynie

Wychowawczynie grup:

Agata Krysiak
zastępstwo
za p. Ewelinę Hołogę-Pawlicką

Natalia Świerkocz

Katarzyna Mikołajczyk
zastępstwo za
p. Agnieszkę Piechnik

Ewelina Hołoga-Pawlicka

Agnieszka Piechnik

Nauczyciele uzupełniający:

Beata Połatyńska

Maria Brenk

Pomoce nauczyciela:

Justyna Nawrocka

Joanna Macińska

Karolina Ratajczak

Nauczyciele zajęć dodatkowych:

Hieronim Muraszko
religia

Maria Brenk
zajęcia umuzykalniające

Tomasz Gniazdowski
język angielski

Natalia Świerkocz
gimnastyka ogólnorozwojowa
i korekcyjna

Barbara Marzyńska
logopedia

Joanna Macińska
zajęcia rewalidacyjne

Monika Berlik
szachy

Pracownicy obsługi naszego przedszkola:

Mariola Kowalska
intendentka

Beata Stachowiak
sekretariat

Agnieszka Ciesielska
kucharka

Jolanta Sypniewska
pomoc kuchenna

Agnieszka Kawka
pomoc kuchenna

Marta Staszewska
pomoc kuchenna

Henryka Andrzejewska
pomoc kuchenna
i rozwożenie posiłków

Joanna Leśniewska
pani dbająca o porządek
w placówce

Anna Staszewska
pani dbająca o porządek
w placówce

Piotr Wilkosz
woźny

Władysław Konecki
woźny