„DZIEŃ BABCI I DZIADKA”

„BABCI I DZIADKA PRZYZNAĆ TO TRZEBA – KAŻDEMU DZIECKU W ŻYCIU POTRZEBA”  Tymi pięknymi słowami przywitano wszystkich Gości zaproszonych przez przedszkolaków grupy najstarszej-„WYNALAZCÓW”.  Dziadkowie stanowią ogniwo łączące RODZINĘ jako całość  i to dla Nich już kilka tygodni wcześniej wnukowie przygotowywali […]

Jasełka Myślicieli i Tropicieli

Uroczystość Jasełek organizowanych w naszym przedszkolu to wyjątkowy i magiczny czas, pełen radości i rodzinnych spotkań. O tę świąteczną atmosferę zadbały w tym roku dzieci z grup Myślicieli i Tropicieli, które przedstawiły Jasełka dla swoich rodziców Podczas występu przedszkolaki przedstawiły […]

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA….

Hej Kolęda, Kolęda…. Głównym celem podczas inscenizacji Jasełek było wprowadzenie uczestników a także wszystkich przybyłych Gości w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci kształciły umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć,  wzmacniały więzi emocjonalne z rodziną, rozwijały indywidualne predyspozycje i uzdolnienia aktorskie […]

„Poszukiwacze” na wycieczce

01.12. dzieci z grupy „Poszukiwacze” miały okazję wyjechać na warsztaty świąteczne do Ośna. Tam samodzielnie wykrawały pierniki-co dawało im wiele radości. Brały udział w rozmowach na temat tradycji bożonarodzeniowych, spotkały się również ze św. Mikołajem a na końcu zasiadły do […]

Warsztaty muzyczne u Zdobywców i Badaczy

Okres świąteczny w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy od Warsztatów Muzycznych realizowanych przez zespół BINGO. Dzieci przy akompaniamencie muzyki oraz pomocy elfa poznawały piosenki świąteczno – zimowe.Poznały różne instrumenty na których miały możliwość grać. Dzięki tym warsztatom w naszym przedszkolu rozeszła się […]

Spotkanie z ciekawym Gościem….

17 listopada „Poszukiwacze” i „Wynalazcy” brali udział w zajęciach edukacyjnych z panią Jadwigą Biadasz podczas których zapoznali się z wyposażeniem stacji meteorologicznej w skład którego wchodzą m.in. wiatromierz, deszczomierz, termometry gruntowe, heliograf i klatka meteorologiczna. W dalszej części dzieci zapoznane […]