Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Przedszkola

Drodzy Rodzice!!!

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

w naszym przedszkolu prowadzone są:

Zajęcia logopedyczne:

 w Zdziechowie – p. Magdalena Kemnic

w Pyszczynie  – p. Barbara Marzyńska

 

Zajęcia rewalidacyjne:

 w Pyszczynie  – p. Joanna Macińska

 

Pomoc w trakcie bieżącej pracy: 

W zakresie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, służą pomocą wychowawcy poszczególnych grup, którzy chętnie udzielą wsparcia i odpowiedzą na pytania po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

 

Z naszym przedszkolem współpracują:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłecku

ul. Słoneczna 25

62-270 Kłecko

Telefon: 61 424 07 83

( od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00)

 

Centrum medyczne Log Med

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej

dla dzieci i młodzieży

ul. Graniczna 1B

62-200 Gniezno

Telefon: 606 704 707

( od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie


Al. Reymonta 9-11; 62-200  Gniezno

Telefony: 61 424 57 68  kierownik, księgowość

61 424 57 67  świadczenia rodzinne, wychowawcze, alimentacyjne

61 424 57 70  pomoc społeczna – pracownicy socjalni

  

W sytuacjach trudnych można skorzystać z pomocy specjalistów:

Ogólnopolskie telefony zaufania dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bezpłatne telefony przeznaczone dla dzieci i rodziców, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie i chcą

szybko wezwać pomoc lub potrzebują wsparcia.

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 20.00
Telefon: 116 000 – numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci
Telefon: 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Telefon: 116 123 – telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych