Przedszkole w Zdziechowie

Przedszkole w Zdziechowie to placówka z tradycjami, kiedyś zlokalizowana w pałacu, na terenie pięknego parku, a od września 2017 roku mieszcząca się w nowym budynku. Budynek jest bardzo nowoczesny, jest wyposażony w sześć sal dydaktycznych, dwie tematyczne, salę gimnastyczną, patio, stołówkę, kuchnię oraz piękny plac zabaw. Placówka posiadająca sześć oddziałów przedszkolnych, umożliwia indywidualne podejście do każdego wychowanka, domową, rodzinną atmosferę, wykwalifikowaną kadrę, pomoc specjalistów i smaczne, zdrowe posiłki.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W ofercie mają zajęcia umuzykalniające, język angielski, gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną oraz opiekę logopedyczną. Wychowankowie znajdują się pod stałą opieką pedagoga i okresową pomocą psychologa. W swojej pracy stawiamy na stałą, opartą na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i otwartości współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Zawsze brany jest pod uwagę głos rodziców w sprawach dotyczących działań podejmowanych przez przedszkole – jako głos partnerski. Wspólnie organizowane są imprezy, festyny, uroczystości, wycieczki. Z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że przedszkole pełni w swoim środowisku funkcję ośrodka kulturalno – oświatowego. W podejmowanych działaniach współpracujemy z biblioteką gminną, szkołą, sołectwem, strażą pożarną, policją. Dobrze znamy swoich wychowanków. Dzięki bliskiemu sąsiedztwu szkoły podstawowej mamy możliwość śledzić losy swoich podopiecznych i podejmować wspólne działania z nauczycielami różnych klas. Dzięki położeniu przedszkola na wiosce, dzieci mają często możliwość uczestniczyć w zajęciach plenerowych, pełnego korzystania ze świeżego powietrza.


Oddziały