Rekrutacja 2023/24

REKRUTACJA

                      Zespół Przedszkoli w Zdziechowie                   

                                                                                               Zdziechowa 136

                                                                                              62-200 Gniezno

 

Ogłasza nabór  do przedszkola na rok szkolny 2023 / 2024.

 Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat z terenu Gminy Gniezno.

Wnioski  można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w placówkach

 od 1  do  31 marca 2023r.

Przyjmowanie wniosków odbywa się: w Zdziechowie –  w sekretariacie przedszkola.

                                                              W Pyszczynie i w Oborze – bezpośrednio w placówkach.

 

Zasady rekrutacji do wglądu rodziców/ opiekunów prawnych znajdują się w placówce lub na stronie internetowej.
Pytania związane z rekrutacją prosimy kierować pod numer telefonu 511 979 077

 

Wniosek + oświadczenia

Regulamin Rekrutacji