Rekrutacja 2021/22

DRODZY PAŃSTWO!

Zgodnie z regulaminem rekrutacji w dniach 25.08.21r. – 27.08.21r.

przyjmowano informacje od rodziców potwierdzające chęć uczęszczania dziecka do

 Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie.

Na tej podstawie dokonano weryfikacji listy kandydatów.

 Poniżej zamieszczona została lista dzieci przyjętych do

Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie.

Lista dzieci przyjętych do Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie.

 

 

 

SZANOWNI  PAŃSTWO!

Poniżej zamieszczona jest lista dzieci zakwalifikowanych do dalszego

postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Zdziechowie.

Jednocześnie informujemy, że w dniach od

25.08.2021r. do 27.08.2021r.

w godz. 8.00 – 13.00

należy osobiście lub telefonicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka

 do Przedszkola w Zdziechowie.

Numer telefonu 511 979 077

Nie potwierdzenie woli jest jednoznaczne z rezygnacją

 z miejsca w  przedszkolu.

OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI BĘDZIE PODANA 30.08.2021r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola  oraz oświadczenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.