Rekrutacja 2022/23

DRODZY PAŃSTWO!

Zgodnie z regulaminem rekrutacji w dniach 23.08.22r. – 26.08.22r.

przyjmowano informacje od rodziców potwierdzające chęć uczęszczania dziecka do

 Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie.

Na tej podstawie dokonano weryfikacji listy kandydatów.

 Poniżej zamieszczona została lista dzieci przyjętych do

Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie.

Lista dzieci przyjętych – Przedszkole w Zdziechowie.

Lista dzieci przyjętych – Przedszkole w Oborze.

 

 

 

 

SZANOWNI  PAŃSTWO!

Poniżej zamieszczone są listy dzieci zakwalifikowanych do dalszego

postępowania rekrutacyjnego do Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie.

Jednocześnie informujemy, że w dniach od

23.08.2022r. do 26.08.2022r.

należy osobiście w placówce lub telefonicznie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka

 do Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie

Numer telefonu 511 979 077

Nie potwierdzenie woli jest jednoznaczne z rezygnacją

 z miejsca w  przedszkolu.

 

Listy dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Zespół Przedszkoli w Zdziechowie

Ogłasza nabór uzupełniający do przedszkola w Zdziechowie i w Oborze

 na rok szkolny 2022 / 2023

Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat.

Wnioski  można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w sekretariacie.

Przyjmowanie wniosków odbywa się w sekretariacie przedszkola

od 16 do 19 sierpnia 2022r.

 

Pytania związane z rekrutacją prosimy kierować pod numer telefonu 511 979 077

Zasady rekrutacji do wglądu rodziców/ opiekunów prawnych znajdują się w placówce lub na stronie

internetowej.

 

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola i oświadczenia.

Regulamin Rekrutacji 2022-23