Przedszkole w Pyszczynie

Przedszkole w PyszczyniePrzedszkole w Pyszczynie, zlokalizowane jest tuż przy granicach miasta Gniezna, jest placówką bardzo dynamicznie rozwijającą się, pozyskującą fundusze z grantów, projektów i od instytucji współpracujących. Dzieci korzystają z dużej oferty zajęć dodatkowych: gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej, języka angielskiego, rytmiki, zajęć muzealnych oraz bibliotecznych.

Przedszkole w Pyszczynie w ostatnim czasie zostało zmodernizowane, pozyskało nową powierzchnię, dzięki temu może przyjąćdodatkową grupę dzieci. Teren wokół placówki jest przeznaczony dla dzieci do zabaw na świeżym powietrzu, zagospodarowany na prowadzenie przez przedszkolaków ogródka warzywnego i kwiatowego. Posiłki przywożone są dwa razy dziennie z kuchni przedszkola w Zdziechowie, wydawane w przystosowanych do tego pomieszczeniach, na miejscu jest kuchnia i zmywalnia. Dzięki wykonanym w ostatnich latach remontom, inwestycjom, wyposażeniu placówki w nowy sprzęt i pomoce naukowe – przedszkole cieszy się dużym uznaniem rodziców. Wpływ na to ma też młoda, dynamiczna kadra, podejmująca nowe wyzwania w pracy z dziećmi. Przedszkole organizuje wiele wyjazdów, wycieczek, spotkań i zabaw integracyjnych dla rodziców. Ciekawe jest też położenie placówki, w bliskim sąsiedztwie Gniezna a jednak w zdrowym klimacie wsi. Dzieci mają możliwość brać udział w dodatkowej ofercie placówek kulturalno – oświatowych z terenu miasta i równocześnie korzystać z dobrodziejstw pobytu na wiejskim terenie.


Oddziały