Pracowite Pszczółki to grupa 6-latków. Grupa liczy 11 dzieci.

         Pracowite Pszczółki, jak sama nazwa wskazuje pracowicie spędzają czas każdego dnia w przedszkolu. Wspólnie chętnie się uczą zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się wierszyków, piosenek, rymowanek. Z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych, zajęciach rytmicznych oraz zajęciach z języka angielskiego. Chętni chłopcy i chętne dziewczynki uczestniczą w dodatkowych zajęciach szachowych.

         Grupa Pracowitych Pszczółek bierze udział w trzy letnim programie ekologiczno-edukacyjnym „Nasza Planeta Ziemia”. Dzieci poprzez poszerzanie wiedzy na temat naszej planety stają się jej ekologicznymi przyjaciółmi.

         Dzieci z wielką pasja i zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach sensoplastycznych, gdzie mogą doznać wrażeń wielozmysłowych i dotykając, smakując, wąchając poznają świat i uczą się go. Edukacja łączy się z zabawą przez co dzieci zdobywają nowe umiejętności i wiadomości.

         Pracowite Pszczółki to wspaniali aktorzy, którzy podczas występów artystycznych z różnych okazji otrzymują wielkie brawa i wspaniałe uśmiechy widowni.

         Pracowite Pszczółki to pogodne, radosne, ciekawe świata, zaangażowane, pełne pasji odkrywczych wspaniałe dzieci.

Wychowawca: Natalia Świerkocz

Pomoc nauczyciela: Joanna Macińska


Oddziały w Pyszczynie