My Myśliciele ciągle główkujemy, analizujemy i kalkulujemy.

Tutaj wcale się nie nudzimy: medytujemy, testujemy i wnioskujemy.

Choć lubimy kombinować, wszyscy potrafią się szanować.

Jest nas 17.

Wychowawca: p. Kamilla Pawlak

Pomoc nauczyciela: p. Marta Dolacińska


Oddziały w Zdziechowie