My Myśliciele ciągle główkujemy, analizujemy i kalkulujemy.

Tutaj wcale się nie nudzimy: medytujemy, testujemy i wnioskujemy.

Choć lubimy kombinować, wszyscy potrafią się szanować.

Jesteśmy 4-latkami.

Jest nas 25.

Wychowawca: Paulina Zamiatowska

Pomoc nauczyciela: Joanna Wieczorkowska


Oddziały w Zdziechowie