Wypiek Rogali Świętomarcińskich🥐🥐🥐

Współpracując z Kołem Gospodyń Wiejskich z Modliszewa „Nowoczesne Panie” odbyły się warsztaty pieczenia Rogali Świętomarcińskich. Dzieci wysłuchały legendy o Św. Marcinie oraz rozwiązały krótkie zadanie. Następnie przystąpiły do zawijania ciasta. Urozmaiceniem spotkania było obejrzenie remizy strażackiej i pokazu udzielania pierwszej pomocy. Bardzo dziękujemy Kole Gospodyń oraz Strażakom za zaangażowanie i pomoc w organizacji przedsięwzięcia.