Angielski

JĘZYK ANGIELSKI

Język angielski dla grupy 6 latków.

I want to be a farmer – (aj łont tu bi e farmer)  chcę być rolnikiem

grow fruits and vegetables – uprawiać owoce i warzywa (groł fruc end wedżetebyls)

get milk from cows – uzyskujemy mleko od krów (get mylk from kałs)

harvest time – czas żniw (harvest tajm)

fields- pole (filc)

deliver goods – dostarczać produkty (deliwer gudz)

harvest crops zbierać plony (harvest krops)

Co robią rolnicy ? Zapraszam  dzieci do wysłuchania i do utrwalania słownictwa:

Posłuchajcie również piosenki :  Old MacDonald Had A Farm

 

Dodatkowo dla przypomnienia zwierzęta na wsi : pokoloruj zwierzęta. 

Wykonaj karty pracy : wejdź na  linki : mem-farm-animals-ang-pol-1-bc   oraz :mem-farm-animals-ang-pol-4-bc

Język angielski dla grupy 5 i 6 latków.

Poznajemy planety, kosmos, układ słoneczny:

słownictwo w zbliżoną wymowa brytyjską

Day– dzień (dej)

Night– noc (najt)

Moon – księżyc (mun)

Stars- gwiazdy (stars)

Sun– słońce (san)

Spaceship – statek kosmiczny

Astronaut – astronauta

Zapraszam Dzieci o wysłuchania i zaśpiewania piosenki o słońcu , księżycu i gwiazdach 

 

  • Planets- planety

Mercury– Merkury (merkuri)

Venus– Wenus (winies)

Earth – Ziemia (erf)

Mars – Mars (mars)

Jupiter – Jowisz (dżupiter)

Saturn – Saturn (satern)

Uranus– Uran (jurejnes)

Neptune – Neptun (neptjun)

Zapraszam Dzieci do posłuchania i powtarzania słownictwa związanego z układem słonecznym: Wejdź na link: 

 

Wykonaj kartę pracy: wejdź na link:  Karta pracy- planety

Język angielski dla grupy 5 latków.

Poznajemy owoce i warzywa z ogródka

In the garden – w ogrodzie

Fruits and vegetables- owoce i warzywa

Wejdź na link :  

Słówka z zbliżoną wymową brytyjską

apple – jabłko (apyl)

bananas- banany (bananas)

broccoli- brokuła (brokoli)

cabbage– kapusta (kabydż)

carrot– marchewka (karot)

cucumber – ogórek (kjukamber)

grapes- winogrona (grejps)

onion- cebula (anien)

orange – pomarańcza (orendż)

peach– brzoskwinia (picz)

pear – gruszka (per)

pineapple – ananas (pajnapyl)

potato– ziemniak (potejto)

strawberry– truskawka (strołberi)

tomato– pomidor (tomejto)

Ćwicz słówka i wyrażenia 

I like apples – ja lubię jabłka (aj lajk apyls)

Zabawa z owocami: Fruits Game

Poszukaj w kuchni  jakieś owoce i warzywa . Spróbuj nazwać je po angielsku. Spróbuj zrobić sałatkę owocową i nazwij owoce po angielsku. Poproś o pomoc mamę lub tatę, a może nawet starsze rodzeństwo. Możesz narysować swoją sałatkę, którą udało Ci się zrobić. Miłej zabawy. 

Zabawa z warzywami: Vegetables game

Narysuj swój przykładowy ogródek i spróbuj nazwać poznane warzywa po angielsku. Poproś o pomoc mamę lub tatę, a także starsze rodzeństwo.

Język angielski dla grupy 4  i 3 latków.

Zapraszam do wysłuchania piosenki : Old Mac Donald had a farm

 

Poznajemy Farm animals  – Zwierzęta na wsi

Słownictwo ze zbliżoną wymową angielską

Cow– krowa (kał)

Horse – koń (hors)

Sheep – owca (ship)

Hen – kura (hen)

Rabbit – królik (rabyt)

Donkey– osioł (donki)

Goat – koza (gołt)

Dog – pies (dog)

Duck – kaczka (dak)

Cat – kot (kat)

Zapraszam dzieci do utrwalania słownictwa wejdź na link: 

 

Wykonaj kartę pracy : mem-farm-animals-ang-pol-1-bc oraz mem-farm-animals-ang-pol-3-bc (1)

Język angielski dla grupy 3 oraz 2,5 latków.

Poznajemy wiosenne słownictwo z zbliżoną wymowa brytyjską:).

  • Wiosna

Spring wiosna (spring)

Flowers kwiaty 

Rainbow- tęcza (rejnboł)

Wind wiatr (wiatr)

Rain deszcz(rejn)

Kiteslatawce (kajc)

Beespszczoły (bis)

Posłuchaj piosenki o wiośnie:

  • Poznajemy Farm animals – Zwierzęta na wsi

Zapraszam do wysłuchania piosenki : Old Mac Donald had a farm

 

Słownictwo ze zbliżoną wymową angielską

Cow- krowa (kał)

Horse – koń (hors)

Sheep – owca (ship)

Hen – kura (hen)

Rabbit – królik (rabyt)

Donkey- osioł (donki)

Goat – koza (gołt)

Dog – pies (dog)

Duck – kaczka (dak)

Cat – kot (kat)

Zapraszam dzieci do utrwalania słownictwa:

 

Wykonaj kartę pracy: wejdź na link:  mem-farm-animals-ang-pol-1-bc