Angielski

Poznajemy słownictwo wielkanocne:

Słownictwo z zbliżoną wymową brytyjską

Easter, Easter Day (ister , ister dej) – Wielkanoc

Easter Bunny (ister bani)- króliczek, który przynosi dzieciom wielkanocne prezenty

easter basket (ister basket)– koszyczek z prezentami, przynoszony przez króliczka

easter eggs (ister egs)– jajka wielkanocne, pisanki lub jajka czekoladowe

hot cross bun (hot kros ban)– słodka bułka ze znakiem krzyża,

tradycyjny przysmak spożywany w Wielki Piątek

Good Friday  (gud frajdej)– Wielki Piątek

lamb (lamb)– baranek

chick (czik) – kurczaczek

egg hunt (eg hant) – poszukiwanie jajek

daffodil (dafodil)– żonkil

family (family)- rodzina

  • polecam wszystkim dzieciom posłuchanie piosenki o zajączku wielkanocnym :
    The Way The Bunny Hops | Easter Bunny Song 

wejdź na link:

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

Po wysłuchaniu piosenki zapraszam na utrwalanie słownictwa wielkanocnego:

wejdź na link Happy Easter

https://www.youtube.com/watch?v=2GBhDPkXsJs

  • słuchając i utrwalając słówka zapraszam dzieci do wykonania poniższej karty pracy,
  • pokoloruj i nazwij po angielsku słownictwo wielkanocne

sw-easter_egg

Happy Easter

Happy Easter to you and your family!