Dzień Bezpiecznego Internetu w starszych grupach

W ramach tygodnia na temat wynalazków dwie najstarsze grupy wykonywały różne eksperymenty. Omawialiśmy też dobre i złe strony internetu i multimediów z „burzą mózgów” dzieci na czele. W ramach zajęć koleżeńskich, te dwie grupy z podziałem na zespoły pracowały nad plakatami przedstawiającymi te cechy. Omawialiśmy to również z uwagi na Dzień Bezpiecznego Internetu, by przestrzec przedszkolaków przed zagrożeniami płynącymi z tego źródła.