INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI NA STANOWISKO POMOCY KUCHARZA w Przedszkolu w Zdziechowie

                           Po zakończeniu procedur rekrutacyjnych – analizie formalnej dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz rozmowach kwalifikacyjnych z trojgiem kandydatów, większością głosów  komisji została wybrana  pani Henryka Andrzejewska, na stanowisko pomocy kucharza w Przedszkolu Gminy Gniezno w Zdziechowie.

        Dnia, 28.07.2020                                                                          Przewodnicząca komisji
                                                                                                                       Mariola Kornet