j. angielski

Dziś słownictwo związane z książką

 

Co warto wiedzieć?

– book /buk/ książka

– story – opowiadanie

– read a book /rid e buk/ – czytać książkę

– write a book /rajt e buk/ – napisać książkę

– hero /hiroł/ – bohater

 1. Zadanie do wykonania:Proszę o obejrzenie historyjki po kliknięciu w link:

https://www.youtube.com/watch?v=aTi5dbVmUhU a następnie wykonanie zadań z dziećmi:

 1. Co oznacza „a Glass of milk”?
 2. Kto był bohaterem opowiadania?
 3. a) a dog
 4. b) a girl
 5. c) a boy
 6. Co dała pani chłopcu?
 7. a) milk
 8. b) water
 9. c) bread
 10. Co to hospital?
 11. Kim został chłopiec?
 12. a) a doctor
 13. b) a fireman
 14. c) a dentist

Odpowiedzi: 1. Szklanka mleka, 2. C), 3.a), 4. Szpital, 5.a).

Gry i zabawy:

Słówka z punktu 1 można nauczyć się pokazywać, po konsultacji z dzieckiem, a następnie zabawa „Simon says” – osoba wybrana na „Simona” staje w środku i podaje komendy poprzedzone słowami „Simon says…”, pokazując jednocześnie słówko z tej lub poprzednich zajęć. Uczestnicy zabawy wykonują komendę tylko, jeżeli jest ona poprzedzona słowami „Simon says…” i tylko jeżeli jest zgodna z tym, co demonstruje „Simon”. W przeciwnym wypadku uczestnicy zabawy nie mogą ruszyć się z miejsca.

Zgadywanki

– Można tu wykorzystać niezbędne w tym okresie nauki ilustracje. Rodzic przygotowuje zestaw tematyczny, np. Spring (Wiosna) i losuje jedną ilustrację nie patrząc na obrazek. Odwraca ją w kierunku dziecka i próbuje zgadnąć, co jest na obrazku. Dziecko musi zrozumieć rodzica i odpowiedzieć mu, czy ma rację, np.: Rodzic wylosował lalkę – Is it a doll? /yz yt e doll/ – czy jest to lalka? YES /jes/ – tak, Rodzic wylosował pociąg – Is it a car? NO /noł/ – nie, it’s a train. Podobnie można bawić się z ilustracjami przedstawiającymi zwierzęta, pojazdy, kolory lub liczby.

Starsi – czynności

I can jump /aj ken dżamp/ – potrafię skakać

I can dance /…dans/ – potrafię tańczyć

I can run /…ran/ – potrafię biegać

I can swim /…słim/ – potrafię pływać

I can walk /…łok/ – potrafię chodzić

I can climb /…klajm/ – potrafię wspinać się

Najpierw wypowiadamy zdania z dzieckiem, pokazując je przy tej czynności, a następnie, w miarę przyswajania materiału, dzieci same mówią. Mogą również dodawać inne, znane im czynności: I can turn around/clap my hands…