Odbiór kart pracy – Starszacy

 

Procedura odbioru pakietów edukacyjnych dla dzieci

w Przedszkolu w Pyszczynie

Dnia 14 kwietnia 2020r., od godz.10:00 do 12:00 w przedszkolu w Pyszczynie będzie można odebrać pakiety dla dzieci z grupy „Przyjaciele Misia Uszatka”.

Prosimy o zabranie podpisanej (imię i nazwisko dziecka) torby z przygotowanymi kartami pracy.

Przygotowane i zdezynfekowane wcześniej torby udostępnione będą na stoliku znajdującym się w drzwiach wejściowych przedszkola.

Rodzic lub osoba przez niego upoważniona zabiera torbę tylko z imieniem i nazwiskiem swojego dziecka.

 

Wydawane będą tylko pakiety edukacyjne dla dzieci

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia zachowujemy wszelkie środki ostrożności, w szczególności:

  • zachowujemy minimum 2 m. odległości od kolejnej osoby,
  • korzystamy z rękawiczek ochronnych,
  • nie prowadzimy rozmów przed placówką,
  • nie wchodzimy do placówki,
  • nie rozmawiamy z nauczycielem,
  • jak najszybciej oddalamy się z obrębu placówki.

Podane wyżej zalecenia mają zminimalizować możliwość zakażenia oraz usprawnić odbiór kart pracy.

 

Proszę o potwierdzenie odbioru pakietu SMS „Pakiet odebrałam/em“

Ewelina Hołoga Pawlicka