Pierwszy Dzień Jesieni u Zdobywców

23 września Zdobywców odwiedziła Pani Jesień. Dzieci szukały też jej w parku, zbierając liście i chwytając jesienne promyki słońca. Z przyniesionych liści zrobiliśmy naszą Panią Jesień.