PODZIEL SIĘ DOBREM

Przez cały marzec w holu przedszkola prowadzona jest zbiórka fantów, które przekazujemy na internetową licytację. Cały dochód z licytacji przekazywany jest dla Justyny Bieleckiej, chorej na raka 14 -latki z Gniezna.

Rodzice i dzieci z wszystkich grup biorą czynny udział w dostarczaniu przedmiotów na licytację. Dzieci oddają swoje zabawki. Nie rzadko kupowane są nowe przedmioty. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom za tak duże zaangażowanie w tę akcję.