Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna z Kłecka zachęca do lektury Rodziców najstarszych dzieci.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna z Kłecka

zachęca do lektury

Gotowość szkolna –

czy Twój przedszkolak jest gotowy na pójście do szkoły?


W związku ze zgłoszeniami do Poradni dzieci 6 – 7 letnich i brakiem obecnie możliwości wykonania badań psychologiczno – pedagogicznych w celu określenia poziomu gotowości szkolnej, w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem, zachęcamy rodziców i wychowawców do wstępnej obserwacji i diagnozy dzieci.

Każdy rodzic może dokonać obserwacji swojego dziecka i orientacyjnie określić, czy osiągnęło już poziom dojrzałości szkolnej, na co składa się harmonijny rozwój  sfer, tj. poznawcza, fizyczna, emocjonalno – społeczna. Na dojrzałość szkolną dziecka składają się nie tylko konkretne umiejętności, jak np. pierwsze próby czytania, pisania czy liczenia. Świadczą o niej także m.in.: umiejętność koncentracji, adekwatny do wieku zasób słów i wiedzy społecznej, umiejętność wypowiadania się na dany temat, rozumienie obowiązujących norm społecznych.

 • Przydatne może być także opracowanie prof. Marty Bogdanowicz „Skala ryzyka dysleksji”, w którym autorka zamieszcza wskaźniki rozwoju dziecka i ich ocenę w kilkustopniowej skali oraz omawia, w jaki sposób deficyty w zakresie pewnych funkcji poznawczych mogą wpływać na występowanie trudności w nauce czytania i pisania w szkole.W razie trudności z przeprowadzeniem analizy danych i ich interpretacją zachęcamy do kontaktu online z pracownikami Poradni.

  Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

  ul. Słoneczna 25
  62-270 Kłecko

  poradnia@pppk.powiat-gniezno.pl

  pon.- pt. 08:00 – 16:00

  TEL./FAX (61) 424 07 83