„POSZUKIWACZE’ i „WYNALAZCY” sadzą drzewa

Jak co roku na terenie przedszkola dzieci sadzą drzewa. Poprzez różnorodne działania na zajęciach zwiększamy świadomość ekologiczną naszych przedszkolaków , co jeszcze bardziej zacieśnia więź między człowiekiem a rośliną.