Powitanie wiosny

Dzień 21 marca w naszym przedszkolu był szczególnie radosny i kolorowy. Przyjście wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by pokazać dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do życia  przyroda. Przygotowania  do  pożegnania  zimy i  powitania  wiosny  zaczęły  się już wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  oznak  wiosny.  Przedszkolaki z pomocą pań wykonały słomianą  lalkę, która jest symbolem srogiej zimy. Po śniadaniu wszystkie   przedszkolaki  wraz  ze  swoimi  paniami  zebrały  się  w  jednej  sali, żeby  wspólnie  powitać wiosnę.  Podczas  uroczystości  dzieci  miały  okazję  przywoływać Wiosnę  wierszykami, piosenkami  i  tańcem. Potem ulicami Obory wyruszył wesoły, barwny pochód przedszkolaków z marzanną na czele. W  ten  sposób  dzieci    wyraziły  swoją  radość  z  przyjścia  nowej pory  roku. Na końcu na dzieci czekała niespodzianka- sadzenie wiosennych kwiatów.