Pracowite Pszczółki 06.04 2020r.

Zadania na poniedziałek 06.04 2020r.

– Rozwijanie zainteresowań matematycznych.

ZABAWA  PIERWSZA

 

Walory edukacyjne zabawy: Pomaga w szybkim rozpoznawaniu wartości cyfr. Gra w karty doskonale nadaje się do ćwiczenia matematyki.

Opis zabawy:

W talii kart zostaw tylko karty z liczbami. Podziel karty na dwie równe części i przed każdym graczem połóż połowę kart kolorem w dół. Gracze jednocześnie odwracają górną kartą ze swojego zestawu. Wyższa karta wygrywa, ale gracz musi domagać się przyznania mu punktu. Oczywiście dziecku należy dać dużo czasu na określenie, która karta jest wyższa. Można grę utrudnić (powyżej 5 roku życia): gracze odejmują od liczby wyższej — niższą. Wygrywa ten, kto pierwszy poda wynik. [1]

 

ZABAWA  DRUGA

Walory edukacyjne zabawy: Dziecko uczy się, na czym polega kolejność, następstwo i czas.

Opis zabawy:

Podaj 4 rzeczy, które można ułożyć w kolejności — na przykład z kategorii wzrost, waga, etapy procesu, wiek, itp. Następnie poproś, by dziecko ułożyło je w odpowiedniej kolejności (podaj je dziecku w niewłaściwej kolejności). Przykładowe pomysły:

  • Dorosły, niemowlę, dziecko, nastolatek (wiek)
  • Sto, dziesięć, pięć, tysiąc (wiek)
  •  Kot, mysz, żyrafa, osioł (wielkość)
  • Pszenica, chleb, ciasto, mąka (etapy)
  • Dąb, drewno, żołądź, mebel (etapy)
  • Kamień, piasek, skała, góra (wielkość)
  • Tydzień, godzina, dzień, rok (czas)
  • Domek dla lalek, blok mieszkalny, dom, wieżowiec (wielkość)

 

ZABAWA  TRZECIA

Walory edukacyjne zabawy: Takie zagadki rozwijają logiczne myślenie i wzbogacają słownictwo.

Opis zabawy:

Codziennie zadawaj dzieciom logiczną zagadkę. Na przykład: „Co jest białe i mokre z płatkami śniadaniowymi?” albo „Co mruczy, drapie i lubi mleko?” albo „Co mruczy, drapie, ryczy i ma duże kocięta?”. Za każ- dym razem sprawdźcie, czy odpowiedź dziecka spełnia wszystkie podane warunki. W drugiej zagadce odpowiedzią jest kot, ale w trzeciej —lew lub tygrys. Pierwsze zagadki muszą być łatwe. Zachęć dziecko, by wyobraziło sobie, jak wygląda na przykład kot, lew, tygrys i niech poda uzasadnienie swojej odpowiedzi.

 

ZABAWA CZWARTA

Walory edukacyjne zabawy: Im częściej w nauce dziecko używa wszystkich zmysłów, tym szybciej się uczy.

Opis zabawy:

Kredą na chodniku narysuj drabinę i opisz ją liczbami od 1 do 10. Poproś dziecko, by stanęło na liczbie 4. Potem podaj inną liczbę. Gdy dziecko przestanie liczyć kroki, powiedz: „Tak, 4 dodać 2 równa się 6, rzuć kostką i powtórz ćwiczenie z dodawaniem lub z odejmowaniem (np. 6 odjąć 1 równa się 5) Można rysować dłuższe drabiny (do 20) lub grać w sali, a drabinę narysować na papierze.

 

ZABAWA  PIĄTA

Walory edukacyjne zabawy: Dziecko uczy się, na czym polega długość.

Opis zabawy:

Przetnij 20 słomek na części o różnych długościach: krótkie, średnie i długie. Na kartce papieru odrysuj te trzy długości. Pomieszaj słomki. Poproś dziecko, by brało po jednej słomce i mówiło, czy jest krótka, średnia, czy długa. Sprawdzajcie odpowiedzi według wzoru odrysowanego na kartce. Wygrywa osoba, która poda najwięcej poprawnych odpowiedzi. To ćwiczenie dobrze rozwija umiejętność szacowania.

Ćwiczenia poranne:

–   Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

–   Zajęcia dydaktyczne. Omówienie tradycji obchodzenia Wielkiej Soboty –  pogadanka z rodzicem.

–   „Co włożysz do koszyczka?” –  selekcja materiału, poszerzanie słownika, doskonalenie analizy słuchowej,

zapoznanie z symboliką potraw w święconce.

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOC-PLANSZE.pdf

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/PLANSZE-WIELKANOC-2.pdf

WIELKANOC-SYMBOLE-1

„Koszyk wielkanocny” –  przygotowanie koszyczka rodzinnego.

 

–   Wyjście do ogrodu przy domowego.

–   Zabawy dowolne dzieci. Zabawy manipulacyjne –  przekładanie drobnych przedmiotów z jednego pojemnika do drugiego w wybranej sekwencji. Doskonalenie motoryki małej.