Pracowite Pszczółki 06.052020r.

Temat dnia: Jesteśmy autorami.

– „Rodzaje książek” – wprowadzenie klasyfikacji książek ze względu na rodzaj.Na pewno w domu znajdziecie dużo ciekawych książek, czasopism, albumów.Podzielcie je ze względu na rodzaj np.książki kucharski, przyrodnicze, książki historyczne, książki dla dzieci .

– „Dla kogo?” – kończenie rozpoczętego zdania, budowanie logicznych wypowiedzi. Teraz zastanówcie się biorąc jedną z tych książek do ręki dla kogo może ona być, komu by się spodobała lub komu by się przydała.Np.książka o pieczeniu ciast będzie przydatna np.dla cukiernika.

– Praca z KP4 str .6– doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, dekodowanie.

– „Części książki” – wprowadzenie słownictwa do czytania globalnego dotyczącego budowy książek.

autor,

okładka ,

grzbiet,

ilustracja,

tytuł,

numer strony ,

spis treści.

Dziecko próbuje odczytać pierwszą literę danego słowa, następnie rodzic czyta całe słowo.

– „Budowa książki” – wykorzystujemy wyrazy z poprzedniej zabawy.Umieszczamy je w odpowiednich miejscach książki z pomocą rodzica.

– „Quiz” – rozpoznawanie zdań prawdziwych i fałszywych za pomocą lizaków czerwony lizak fałsz, zielony prawda. Doskonalenie logicznego myślenia.

-okładka to zewnętrzna część książki,

-autor to osoba, która napisała książkę,

-każda książka ma 5 stron,

-ilustracja to rysunek w książce,

-ilustracje zawsze muszą być kolorowe

-grzbiet książki to inna nazwa pierwszej strony,

-spis treści pozwala zobaczyć ,

-co zawiera książka i na których stronach,

-okładka znajduje się w środku książki

– „Moja książka”– praca z KP4 str.7 zadanie b, doskonalenie twórczego myślenia i zdolności grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi.

– „Ilustracja” – praca plastyczna z wykorzystaniem dowolnej techniki, rozwijanie umiejętności plastycznych.Rysowanie ilustracji do swojej ulubionej książki lub do książki, którą dziecko chce samo stworzyć.

– Czytanie prostych książek złożonych z piktogramów i pojedynczych wyrazów.

– „Pamięć” – zabawa doskonaląca pamięć. Rodzic rozkłada przed dzieckiem różne książki około 5,6 następnie prosi, aby dziecko zamknęło oczy .W tym momencie zabiera jedną z książek ,dziecko zastanawia się i mówi jakiej książeczki brakuje.