Pracowite Pszczółki 13.05 2020r.

Witam Was Pracowite Pszczółki🐝♥🐝

Temat dnia: Muzyka klasyczna.

– Kształtowanie samoobsługi: nakrywanie do stołu, odnoszenie naczyń po zakończonym posiłku.

– „Koncert” – wysłuchanie opowiadania Agnieszki Frączek pod tym samym tytułem i omówienie jego treści, doskonalenie uważnego słuchania i pamięci.Opowiadanie na naszej wspólnej poczcie.Pytania do opowiadania: Czy to był taki koncert o którym rozmawialiśmy wczoraj?CZym się różnią te dwa koncerty?Jak nazywa się osoba, która dowodziła całym koncertem?Jakie instrumenty były wymienione w opowiadaniu?Do czego chłopiec porównywał waltornię?Jaki instrument porównywał do węża?Czy Wam jakieś instrumenty coś przypominają?

– „Żywe instrumenty”- zabawa plastyczna rozwijająca wyobraźnię.

Dzieci zastanawiają się, co im przypominają kontury instrumentów i dorysowują do nich takie elementy, by inni domownicy mogli odgadnąć z czy im się to kojarzy.

– „Orkiestra” – wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń.  Pytania: Co postanowiły dzieci na koniec opowiadania wysłuchanego na początku zajęć?Czym jest orkiestra?Kto oprócz muzyków jest potrzebny w orkiestrze?Jak myślicie na czym mogły grać dzieci w swojej orkiestrze?

– „Przedszkolna orkiestra” – wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek pod tym samym tytułem i rozmowa o jego treści.

– „Nasza orkiestra” – zabawy muzyczne z wykorzystaniem dowolnych przedmiotów w domu.Proszę stwórzcie własną domową orkiestrę.  Wykorzystajcie wszystko to co wydaje interesujący dźwięk.

– „Dyrygent”- zabawa muzyczna, reagowanie na polecenia rodzica trzymającego batutę, długą pałeczkę(może być to końcówka drewnianej łyżki do mieszania potraw).Grać może tylko ta osoba, którą dyrygent wskaże.

Zobaczcie na tym filmiku w jaki sposób dyrygent kieruje całą orkiestrą.

– Praca z KP4.16b– zabawa matematyczna doskonaląca przeliczanie i spostrzegawczość.

– Praca z KP4.16a– doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenie słuchowe.

– Wyjście do ogrodu lub na spacer „Wyścigi”- zabawa bieżna w parach.

– „Jestem muzykantem” – zabawa tradycyjna.

– „Po mojej prawej stronie” – zabawa doskonaląca lateralizację.Dziecko sadza na krzesełkach ulubione maskotki ,zostawia jedno krzesło wolne, samo siada na wybranym krześle przez siebie.Mówi…po mojej prawej stronie siedzi  np.miś, a po mojej lewej stronie jest miejsce wolne ,zapraszam na nie np.kotka.