Pracowite Pszczółki 14.05 2020r.

Dzień dobry kochane Pszczółki♥

Temat dnia: Muzyka relaksacyjna.

– „Po co nam muzyka?” – burza mózgów, doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego.Posłuchajcie teraz muzyki i pomyślcie do czego mogłaby być dobra.

 

 

– „Namalujmy muzykę!”- malowanie dziesięcioma palcami do muzyki, rozwijanie ekspresji muzycznej i plastycznej. Rozłóżcie na podłodze dwa arkusze papieru np.szarego ,poukładajcie sobie niedaleko farby, zanurzcie palce w farbach jakich chcecie.Teraz posłuchajcie muzyki i namalujcie ją, najpierw używamy arkusza nr 1 później do innego utworu arkusza nr 2.Posłuchajcie jeszcze raz utworu nr 3 i malujcie paluszkami, następnie posłuchajcie utworu nr 1 i zacznijcie malować na drugim arkuszu papieru.Czym różnią się te dwa rysunki?

– „Muzyka łagodzi obyczaje”- rozmowa z dziećmi. Co oznacza to przysłowie?Jak myślicie?

– Wprowadzenie litery H, h. Praca z KP4.17a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenie percepcji wzrokowej.

Zestaw stelaż stalowy plus hamak ogrodowy Sapphire ST-211 - multikolorHAMAK

Wprowadzenie litery za pomocą słowa podstawowego HAMAK.

1.Prosimy dziecko, aby wydzieliło pierwszą głoskę w wyrazach :muzyka, skrzypce, dzwonki,grzechotka,hamak.

2.Wydzielenie jednej głoski, by utożsamić ją póżniej z wprowadzaną literą w wyrazie „hamak”

3.Analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego.

• Wypowiadanie całego wyrazu, wybrzmiewanie sylab, głosek.
• Wypowiadanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab.
• Wypowiadanie kolejnych głosek (spółgłoska – klaśnięcie, samogłoska – rozłożenie rąk). • Liczenie głosek w wyrazie podstawowym.
• Określenie położenia głoski odpowiadającej wprowadzanej literze.
• Podawanie przykładowych wyrazów z taką samą głoską w nagłosie – jak w wyrazie podstawowym.
• Podawanie przykładowych wyrazów z głoską odpowiadającą wprowadzanej literze
w innych pozycjach: w śródgłosie i wygłosie.
Uwaga! Na tym etapie nie podajemy wyrazów z głoską w wygłosie, jeżeli następuje ubezdźwięcznienie, to znaczy np. przy wprowadzeniu d nie podajemy wyrazów typu lód;  przestrzegamy tej zasady.
• Określenie rodzaju głoski odpowiadającej wprowadzanej literze (samogłoska, spółgłoska)

wybrzmiewanie sylab połączone z tupaniem, uderzeniem o uda, z odkładaniem patyczków
– wybrzmiewanie i wyśpiewywanie głosek ze zróżnicowaną dynamiką (głośno, cicho), długo – samogłoski,

krótko – spółgłoski, (krótko wypowiadamy jedynie samogłoski nosowe – ą, ę)

4. Analiza i synteza wzrokowa wyrazu podstawowego.

• Budowanie struktury dźwiękowej wyrazu z wykorzystaniem kartoników (czerwonych i niebieskich).
• Liczenie samogłosek i spółgłosek; podział wyrazu na sylaby.
• Zastępowanie kartoników znanymi, wcześniej wprowadzonymi literami.

• Wskazanie miejsca nowej litery w wyrazie i określenie rodzaju określanej przez nią głoski (samogłoska, spółgłoska).

5. Demonstracja nowej litery drukowanej małej i wielkiej.

                      h,H

– wyszukiwanie imion dzieci z grupy rozpoczynających się wprowadzaną literą i podanie informacji
o rozpoczynaniu ich pisowni wielką literą (zwłaszcza w przypadku pierwszych wprowadzanych liter)

6. Demonstracja nowej litery pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.

• Pokaz pisania litery – na tablicy, bez liniatury i w liniaturze, zwrócenie uwagi
na kierunek pisania. Omówienie miejsca zapisu litery małej i wielkiej w liniaturze. Posługiwanie się pojęciami: pole górne, środkowe, dolne.
• Analiza kształtu litery.

– ćwiczenia małej motoryki przygotowującej do pisania (gimnastyka rąk) – kojarzenie kształtu litery z przedmiotem z otoczenia
– układanie liter z własnego ciała (ćwiczenia w grupach)

7. Nauka pisania litery.

• Ćwiczenia w pisaniu bezśladowym: palcem w powietrzu, na blacie ławki, w pudełku z piaskiem lub kaszą manną, na płaszczyźnie poziomej i pionowej, w pozycji siedzącej i stojącej itp.
• Ćwiczenia w pisaniu na foliogramie: pisanie litery dużego formatu bez liniatury, pisanie w poszerzonej liniaturze, pisanie w znormalizowanej liniaturze.

• Ćwiczenia w pisaniu na papierze: pisanie w poszerzonej liniaturze po śladzie
i samodzielnie, pisanie małej i wielkiej litery w izolacji po śladzie i samodzielnie
w znormalizowanej liniaturze.

• Pisanie nowej litery małej i wielkiej

– modelowanie wprowadzanych liter z drucika kreatywnego, modeliny lub plasteliny
– wspólne (każde dziecko podchodzi i maluje jedną literę) wykonanie dywanu literowego farbami plakatowymi na dużym arkuszu papieru zawieszonym pionowo na ścianie lub położonym na złączonych stolikach
– pisanie liter klejem na kartce i wysypywanie śladu np. kaszą
– układanie liter z włóczki (przyklejanie jej)
– układanie liter ze skakanek lub liny na podłodze
– wyskakiwanie nowo poznanej litery obunóż na podłodze
– wyszukiwanie nowo poznanych liter ukrytych na rysunku
– rysunki kreatywne na bazie kształtu poznanej litery, np. parasol – litera p, okulary – litera o

– Praca z Wyprawka.10 – ozdobienie szablonu litery dowolnym materiałem.

– Zabawa z Wyprawka.20a– rozpoznanie nowej litery wśród innych liter.

– Praca z KP4.17b– doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia w czytaniu.

– Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 34 – wyrabianie poczucia rytmu poprzez zabawę.

– Wyjście do ogrodu lub na spacer. Zabawy słuchowe.Pobaw się z mamą ,tatą, rodzeństwem.Zamknij oczy, wytęż słuch i nasłuchuj.Co usłyszałeś?

– Gra w dobble – zabawa z Wyprawka.50-52, rozpoznawanie grafemów liter.

Jeśli nigdy nie grałeś w Dobble, albo grasz z ludźmi, którzy jeszcze nie mieli okazji zagrać, wyciągnij dwie losowe karty i połóż je na stole między graczami. Znajdź identyczne grafemy liter na dwóch kartach  Pierwszy gracz, który znajdzie  litere głośno ją mówi , a następnie wyciąga dwie nowe karty i umieszcza je na stole. Graj w ten sposób
tak długo, aż wszyscy gracze zrozumieją, że jest zawsze tylko jeden wspólny symbol dla
dowolnych dwóch kart.

– „Rytm” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem Wyprawka.53-54, utrwalenie aspektu porządkowego liczby.Rodzic układa  trzyelementowy wzór.Zadaniem dzieci jest ułożenie takiego samego wzoru i kontynuowanie go.Później rodzic pyta :Jaki kolor ma 7 element z kolei?, 8?, 4 ?itp.