PROJEKT CYFROWY U TROPICIELI

W ostatnim tygodniu grupa Tropicieli zapoznawała się z nowinkami komputerowymi.W ramach projektu  cyfrowego  ” Z komputerem za pan brat” pięciolatki poznawały budowę komputera jak również sprzęt związany z tym wynalazkiem. Zapoznały się z działaniem drukarki, laminarki,poznały program Paint. Mają ogólną wiedzę jak działa ksero i pendrive. Wiedzą jakie zagrożenia płyną z nadmiernego używania komputera i bezmyślnego używania internetu. Mają świadomość dobrych stron korzystania z komputera i internetu.