Rozstrzygnięcie konkursu „Czas wolny w rodzinie – ten zwyczajny, sobotnio-niedzielny”

Nasze przedszkole wraz ze Stowarzyszeniem Związek Dużych Rodzin Trzy Plus zorganizowało konkurs plastyczny:

„Czas wolny w rodzinie – ten zwyczajny, sobotnio-niedzielny”.

Patronat nad konkursem objęła Pani Wójt Maria Suplicka. Konkurs był adresowany dla przedszkolaków z gminy Gniezno wraz z rodzicami oraz dzieci mieszkających na jej terenie.

W konkursie wzięło udział 20 dzieci z rodzicami. Wszystkie prace zostały równo nagrodzone, ponieważ wszystkie były piękne i ciekawe. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Rozdanie nagród odbyło się 1 czerwca 2022r.

W Bibliotece Publicznej w Zdziechowie jest wystawa prac pokonkursowych.

Serdecznie zapraszamy.