„Szkoła do hymnu”

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej zaprosiły szkoły i przedszkola,
placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu”
i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek 8 listopada o symbolicznej godzinie 11:11. 

 

Przedsięwzięcie to, to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy”Rekord dla Niepodległej”.