Uczniowie biorący udział w akcji „Cała akcja czyta dzieciom”

Serdecznie dziękujemy uczniom ze Szkoły Podstawowej w Zdziechowie

za udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w naszym przedszkolu.