Wysokość opłat za żywienie w przedszkolu w roku szkolnym 2022/23

Wysokość opłat

Realizacja podstawy programowej

5 godzin dziennie – bezpłatna.

 

Świadczenia przedszkola wykraczające

poza podstawę programową – 

płatne 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z zajęć.

 

Posiłki

       Śniadanie (pierwsze i drugie):   2,80 zł dziennie

       Obiad   4,80 zł dziennie

       Podwieczorek    1,90 zł dziennie