Z wizytą w Bibliotece Publicznej w Zdziechowie – Zdobywcy

Zdobywcy wyruszyli do pań z Biblioteki Publicznej w Zdziechowie, by złożyć im życzenia i wręczyć wspólnie wykonaną laurkę. Panie przygotowały mnóstwo niespodzianek dla dzieci. To było bardzo miłe spotkanie.