Zabawy plastyczne w grupach Badaczy i Zdobywców

Wszystkie przedszkolaki lubią plastyczne masy do ugniatania i lepienia. Nasi najmłodsi też odkrywają ile radości można mieć z brudzenia się.