Zdobywcy na pasach

We wrześniu przedszkolaki poznają zasady bezpieczeństwa na przejściu na pasach z sygnalizacją świetlną i bez niej. Zdobywcy poznali te zasady w teorii i praktyce. Dzieci poznały też niektóre znaki drogowe dla kierowców. Wykonywaliśmy też różne prace plastyczne związane z tą tematyką.