ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

Język angielski dla grupy 6 latków.

Poznajemy słownictwo związane z książką.

Book vocabulary

Book – książka (buk)

Read– czytać (rid)

Story – opowiadanie (stori)

Open the book– otwórz książkę (open we buk)

Close the book – zamknij książkę (klołz we buk)

  • Wejdź na link i posłuchaj opowieści” Clever fish ”

Fish– ryba (fysz)

Clever fish– mądra ryba (klever fysz)

Net– siatka (net)

Fisherman – rybak (fiszermen)

A teraz Opowieść  o magicznym dzbanku: wejdź na link

Pot– dzbanek (pot)

Farmer– rolnik (farmer)

Vegetables– warzywa (wedżetybyls)

 

Język angielski dla grupy 5, 6, latków.

Poznajemy zwierzęta na wsi

Słownictwo ze zbliżoną wymową angielską

Cow- krowa (kał)

Horse – koń (hors)

Sheep – owca (ship)

Hen – kura (hen)

Rabbit – królik (rabyt)

Donkey– osioł (donki)

Goat – koza (gołt)

Dog – pies (dog)

Duck – kaczka (dak)

Cat – kot (kat)

Posłuchajcie piosenki i zaśpiewajcie:  Old MacDonald Had A Farm

Wejdź na link:

 

Dodatkowo dla przypomnienia zwierzęta na wsi : pokoloruj zwierzęta na gospodarstwie.

wejdź na link: mem-farm-animals-ang-pol-3-bc  i mem-farm-animals-ang-pol-4-bc

 

Język angielski dla grupy 4,3  latków.

I want to be a farmer – (aj łont tu bi e farmer)  chcę być rolnikiem

Poznaj piosenkę i słownictwo związane z pracą rolnika

 

grow fruits and vegetables – uprawiać owoce i warzywa (groł fruc end wedżetebyls)

get milk from cows – uzyskujemy mleko od krów (get mylk from kałs)

harvest time – czas żniw (harvest tajm)

fields– pole (filc)

deliver goods – dostarczać produkty (deliwer gudz)

harvest crops – zbierac plony (harvest krops)

Co robią rolnicy zapraszam  dzieci do wysłuchania i do utrwalania słownictwa :

Język angielski dla grupy 2,5 i 3  latków.

Poznajemy słownictwo związane z ekologią

How to care about environment: jak dbamy o środowisko

Słownictwo ze zbliżoną wymową angielską

 

Air– powietrze (er)

Water- woda (łoter)

Trees– drzewa(tris)

Plants – rośliny (planc)

Flowers- kwiaty (flałers)

Animals – zwierzęta (enimals)

Birds – ptaki (berdz)

People – ludzie (pipul)

Plastic– plastik (plastik)

Paper– papier (pejper)

Glass– szkło (glas)

Litter – śmiecie (rabisz)

bin – kosz (bin)

Green grass- zielona trawa (grin gras)

Co to jest środowisko i jak je utrzymać w czystości. Wejdź na link i posłuchaj: