Cała Polska czyta dzieciom – Zdziechowa

W listopadzie trwa akcja

„Cała Polska czyta dzieciom”.

Zapraszamy serdecznie Rodziców i Dziadków z wszystkich grup do czytania

dzieciom w przedszkolu. 

W grupach najmłodszych: Badaczy (2,5-latki), Zdobywców (3-latki) i Myślicieli (3-latki) zapraszamy o godz. 12.00 ok. 20-30 minut.

W grupach starszych: Tropicieli (4-latki), Poszukiwaczy (5-latki) i Wynalazców (5-6-latki) zapraszamy o godz. 12.30 ok. 20-30 minut.