Eksperymenty u starszaków

Dzieci z najstarszej grupy przez cały tydzień kształtowały umiejętności wyciągania wniosków z obserwacji zjawisk fizycznych.

Bawiły się w chowanego z wodą poprzez różnego typu eksperymenty i doświadczenia z wodą.

Poznawały różne stany skupienia wody. 

Wykonywały doświadczenia w zespołach zadaniowych wg podanej instrukcji.

Uczyły się formułować odpowiedzi i wyciągać wnioski po przeprowadzonych badaniach. 

Rozwijały ciekawość poznawczą oraz odkrywały tajemnice przyrody poprzez eksperymentowania. 

Starszacy miały możliwość również wykonania sztucznego śniegu…

może poprzez to działanie uda nam się przywołać zimę? 🙂