Informacja dla rodziców z grupy Pracowite Pszczółki.WAŻNE!!!

Procedura odbioru rzeczy dzieci

w Przedszkolu w Pyszczynie

Dnia 08.06 2020r., od godz.10:00 do 12:00 w przedszkolu w Pyszczynie będzie można odebrać pakiety dla dzieci z grupy „Pracowite Pszczółki”.

Prosimy o  zabranie podpisanej (imię i nazwisko dziecka) torby z przygotowanymi rzeczami dziecka, segregatora z całą zawartością oraz papierowej torby z niespodzianką.

Przygotowane wcześniej torby udostępnione będą na stoliku znajdującym się w drzwiach wejściowych przedszkola.

Rodzic lub osoba przez niego upoważniona zabiera torbę tylko z imieniem i nazwiskiem swojego dziecka.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia  zachowujemy wszelkie środki ostrożności, w szczególności:

  • zachowujemy minimum 2 m. odległości od kolejnej osoby,
  • korzystamy z rękawiczek ochronnych,
  • nie wchodzimy do placówki,
  • jak najszybciej oddalamy się z obrębu placówki.

Podane wyżej zalecenia mają zminimalizować możliwość zakażenia oraz usprawnić odbiór rzeczy dzieci z przedszkola.

 

Wychowawca Natalia Świerkocz