IV rozdział audiobooka „Noc”

Prezentujemy dzisiaj czwarty rozdział „Szarego domku”:

N O C