Język angielski 11.05 – 15.05.

JĘZYK ANGIELSKI

MUSICAL INSTRUMENTS -Poznajemy instrumenty muzyczne

Poznajemy słownictwo :

Instrumenty muzyczne 😊

Wejdź na link :  https://www.youtube.com/watch?v=qkWlGmhBZVs

Słówka z zbliżoną wymową brytyjską😊

Piano-pianino (pjano)

Violin-skrzypce(wajlyn)

Drum-bęben(dram)

Flute- flet prosty (flut)

Guitar-gitara (gitar)

Trumpet- trąbka (trampet)

Accordion – akordeon (ekordyjen)

Drums/drums set- perkusja (drams)

  • Dodatkowo😊

Bass- gitara basowa (bejs)

Cello-wiolonczela (czeloł)

Kettledrum- kocioł (keteldram)

Bell- dzwonek (bel)

Electric guitar – elektryczna gitara (elektryk gitar)

Posłuchaj piosenka o instrumentach muzycznych

https://www.youtube.com/watch?v=-kgpy-m9B6s

Posłuchaj jeszcze innej piosenki o instrumentach muzycznych : https://www.youtube.com/watch?v=3ogepZsCnbY

Dodatkowe karty pracy😊musical instruments – dodatkowo