język angielski

Każdy w Was kiedyś kimś będzie. Dlatego dziś poznajemy ZAWODY:

TEACHER /TICZER/- NAUCZYCIEL

DOCTOR – LEKARZ

DENTIST – DENTYSTA

CARPENTER /KARPENTER/ – STOLARZ

PILOT /PAJLET/- PILOT (SAMOLOTU)

Piosenka:

Jobs Song for Kids | What Do You Do? (YouTube)

Zabawy

  1. Bingo

Każde dziecko lub para dzieci otrzymuje plansze z obrazkami związanymi z omawianym tematem. Rodzic odczytuje nazwy obrazków – dziecko po usłyszeniu odpowiedniej nazwy – zakrywa dany obrazek. Odczytywane nazwy muszą zawierać również przykłady ‘zmyłki’ – czyli wyrazy, które w ogóle nie występują na planszy. Kiedy dziecko zasłoni wszystkie obrazki woła “BINGO”

  1. Malowanie na plecach

W pracy z „maluchami” polecam samemu rysować dzieciom na plecach obrazek związany z danym tematem. W grupie dzieci starszych można poprosić o dobranie się w pary i wszystkie dzieci samodzielnie rysują dany przedmiot na plecach kolegi.

  1. What’s missing

Rodzic rozkłada karty przedstawiające omawiane słownictwo. Do wybranego dziecka zwraca się słowami: „Close your eyes!” /klołz jor ajs/ – zamknij oczy. Kiedy wskazane dziecko zamknie oczy nauczyciel zabiera jedną z kart mówiąc „Now open your eyes and tell me: What’s missing?” , /ołpen jor ajs, łots misin/ – otwórz oczy, co brakuje –  zaś dziecko stara się zgadnąć po angielsku, czego brakuje.

  1. Utrwalanie słownictwa podczas śpiewu

Zadaniem dzieci jest podniesienie obrazka wysoko nad głowę, gdy usłyszy dany wyraz podczas wspólnego śpiewania.

  1. Teleskop

Przygotowujemy kartonik takiej samej wielkości jak nasze obrazki z wyciętym kółkiem. Po przyłożeniu kartonika do danej karty dziecko będzie widziało zaledwie fragment obrazka. Zadanie dziecka polega na odgadnięciu, co ukryło się na obrazku pod kartonikiem.

  1. Butelka

Rozkładamy karty przedstawiające wprowadzone słownictwo w kole. Na środku kładziemy butelkę. Wszystkie dzieci kręcą kolejno butelką i mówią po angielsku, jakie przedmioty wskazała szyjka butelki.

  1. „Błyskanie” obrazkami

Możemy wykorzystać również zabawę polegająca na pokazaniu dzieciom obrazka na zaledwie 1-2 s. Po tym krótkim czasie dzieci muszą odgadnąć, co widziały na obrazku.

  1. YES or NO

Polecam też użycie obrazków w zabawie ruchowej, w której na podłodze w niewielkiej odległości od siebie kładziemy napisy YES oraz NO, dzieci na początek stają rządkiem za jedną z kartek. Następnie rodzic staje przodem do dzieci i pokazując kartę zadaje pytanie, np. „Is it red?”, a dzieci „odpowiadają” przeskakując za właściwą kartkę:)

Coś dla starszych:

I am happy /aj em hepi/ – jestem wesoły

I am sad /…sed/ – jestem smutny

I am angry /…engry/ – jestem zły

I am hungry / ….hangri/ – jestem głodny

I am tired /…tajed/ – jestem zmęczony

 

Każdego dnia wprowadzamy nowe zdanie, które dziecko powtarza wraz z poprzednimi, których się nauczył. Dzieci mogą wykonać rysunki do zdań, a rodzice je podpisać i powiesić w pokoju.