Język angielski

W dniu tak pięknym i wspaniałym

życzę Wam sercem całym

wiele uśmiechu i radości

szczęścia, zdrowia , pomyślności.

Niech spełnią się wszystkie wasze marzenia.

May all your dreams come true:-)

 

 Tomasz Gniazdowski your teacher of English

Children’s Day – Dzień Dziecka

Słówka z prezentacji.

children – dzieci (czildryn)

school – szkoła ( skul)

care – opieka ( ker)

rights – prawa ( np. dziecka) (rajts)

health – zdrowie ( chelf)

respect – szacunek ( rispekt)

live – żyć ( lyw)

medical – zdrowotny ( medykyl)

celebration – święto ( selebrejszyn)

education – edukacja ( edzukejszyn)

medicine – lekarstwo ( medycyn)

family – rodzina ( famili)

załącznikach obrazki dotyczące dzieci i rodziny.

  1. Zabawy

proszę wykorzystać z poprzednich zajęć.

Dodatkowo:

Can you jump? /ken ju dżamp/  potrafisz skakać?

Yes, I can /jes aj ken/ tak, potrafię

No, I can’t /noł aj kant/ nie, nie potrafię

I can sing /aj ken sing/ potrafię śpiewać

I can’t fly /aj kant flaj/ nie potrafię latać

Piosenka

„Jump, Run, Shout” Walrus Singing oraz „Yes, I Can!” Super Simple Songs (YouTube)

KS1_Universal_Children_s_Day_Word_Cards(1)

 

KS1_Universal_Children_s_Day_Word_Mat

 

my-family_22114_1_

 

family-flahcards-picture-dictionaries_15930_1_