Konkurs na najdłuższy łańcuch świąteczny w Zdziechowie

Wszystkie grupy z naszego przedszkola wzięły udział w konkursie na najdłuższy łańcuch świąteczny w Zdziechowie. Udało nam się zrobić 130 metrów, czyli metr na jedno dziecko. Grupy najstarsze zaniosły łańcuch do pani Sołtys. Pobiliśmy rekord.