List dyrekcji do Rodziców.

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii w przedszkolach zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Nie oznacza to jednak zawieszenia wszystkich form działalności przedszkola. MEN zaleca aby w tym okresie nauczyciele wspierali rodziców w organizowaniu czasu z dzieckiem w domu, w nauce poprzez zabawę i kontaktowali się z rodzicami przy wykorzystaniu np. stron internetowych przedszkola, mailingu do rodziców.

Od 25 marca 2020r. przedszkola zostały zobowiązane do realizacji zajęć w formie zdalnej.

Funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie epidemii koronawirusa ma się odbywać na specjalnych zasadach. Ministerstwo Edukacji opisało je w dwóch rozporządzeniach odnoszących się do zasad  jakimi mają kierować się placówki oświatowe w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Na stronie internetowej znajdują się propozycje zabaw do wykorzystania z dziećmi w domu. Nauczycielki poprzez różne, wspólnie z państwem uzgodnione komunikatory przesyłają oferty efektywnego spędzania czasu z rodzicami.

To dla nas wszystkich trudny czas, postarajmy się go przejść razem, dla dobra dzieci.

My również pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mail oraz telefoniczny.

sekretariat@przedszkolezdziechowa.pl

Telefon 511 979 077

 

TWOJE DZIECI DADZĄ RADĘ

Kochasz swoje dziecko, jesteś jego bezpieczną przystanią bądźcie razem.

Czytajcie, twórzcie, grajcie, śpiewajcie.

Możecie się też razem nudzić, oglądać filmy lub zwyczajnie patrzeć w okno.

 

Z  pozdrowieniami

    Mariola Marek – Kornet

    Beata Połatyńska      

                                                                                         

NAKLEJKA ŚCIANĘ DZIECI NAKLEJKI KWIATY SŁOŃCE HIT