„Mali odkrywcy – mali artyści”- Poszukiwacze

W ramach programu własnego p. Sylwii Jabłońskiej:

„Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym 

MALI  ODKRYWCY – MALI  ARTYŚCI”,

którego celem jest aktywizowanie dzieci, inspirowanie do działań twórczych, wyzwalanie dziecięcej ekspresji i wyobraźni oraz uwrażliwianie na potrzeby, przeżycia innych i wydobywanie emocji i uczuć,

dzieci z grupy Poszukiwaczy przedstawiły w październiku dramę pt:

„DRZEWO”

do utworu z  „Gladiatora”

Celem tego programu jest też  integrowanie z dziećmi z innej grupy, które będą mogły uczestniczyć w tych występach.

Poznawanie baśni i zabawa wokół nich poprzez różnego rodzaju występy: dramy, taniec, inscenizacje, pedagogika zabawy oraz ekspresja ruchowa, muzyczna i plastyczna wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.