Odbiór kart pracy „Pracowite Pszczółki”

Procedura odbioru pakietów edukacyjnych dla dzieci

w Przedszkolu w Pyszczynie

 

Dnia 15 kwietnia 2020r., od godz.10:00 do 12:00 w przedszkolu w Pyszczynie będzie można odebrać pakiety dla dzieci z grupy „Pracowitych Pszczółek”.

Prosimy o  zabranie podpisanej (imię i nazwisko dziecka) torby z przygotowanymi kartami pracy.

Przygotowane i zdezynfekowane wcześniej torby udostępnione będą na stoliku znajdujacym  się w drzwiach wejściowych przedszkola.

Rodzic lub osoba przez niego upoważniona zabiera torbę tylko z imieniem i nazwiskiem swojego dziecka.

Wydawane będą tylko pakiety edukacyjne dla dzieci

 

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia  zachowujemy wszelkie środki ostrożności, w szczególności:

  • zachowujemy minimum 2 m. odległości od kolejnej osoby,
  • korzystamy z rękawiczek ochronnych,
  • nie prowadzimy rozmów przed placówką,
  • nie wchodzimy do placówki,
  • nie rozmawiamy z nauczycielem,
  • jak najszybciej oddalamy się z obrębu placówki.

 

Podane wyżej zalecenia mają zminimalizować możliwość zakarzenia oraz usprawnić odbiór kart pracy.

Proszę o potwierdzenie odbioru pakietu SMS „Pakiet odebrałam/em“i imię i nazwisko  osoby odbierającej na numer telefonu 666 401 249

 

 

NATALIA ŚWIERKOCZ