Pracowite Pszczółki 14.04 2020r.

W tym tygodniu skupimy się na doskonaleniu takich umiejętności jak:

 • doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;
 • poznanie różnic między sianem a słomą;
 • doskonalenie umiejętności szeregowania;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu;
 • doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • rozszerzanie słownika dziecka;
 • doskonalenie umiejętności opisu;
 • poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;
 • ekspresja twórcza;
 • poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

Temat na dziś ” Na polu”

Zadania wytłuszczonym drukiem są zamieszczone w kartach pracy, które odbierzecie Państwo w dniu 15.04 2020r. dla dzieci starszych.Dzieci młodsze wykonują wszystkie pozostałe zadania .

Zabawy konstrukcyjne z klocków drewnianych „Kto wyżej?”–doskonalenie koordynacji ręka-  oko.

–   „Wieś i miasto” – szukanie różnic i podobieństw na bazie zdjęć, wskazywanie na mapie terenów nizinnych.

Różnica między miastem a wsią

niziny i wyżyny

–   Rundka z domownikmi – skojarzenia ze słowem „wieś”.

  Praca z KP3.37a – poszerzenie wiedzy ogólnej, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi(zadanie w kartach pracy)

–   „Słoma i siano” – czytanie globalne, polisensoryczne( czyli za pomocą węchu,dotyku,wzroku,słuchu,smaku) porównywanie słomy i siana(jeśli nie mamy słomy i siana nie wykonujemy  polisensorycznego zadania)

SŁOMA

SIANO

proszę zapisać literami drukowanymi wyrazy na czystej kartce, dzieci po parokrotnym pokazaniu wyrazu i powiedzeniu co jest napisane zapamiętają słowo globalnie czyli całościowo,Jeśli

 

–   „Mieć w głowie siano” – rozmowa  z rodzicami na temat rozumienia przysłowia.

  Praca z KP3.37b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-  ruchowej, przeliczanie.(zadanie w kartach pracy)

–   „Do czego służy strach na wróble?” – rozmowa kierowana z rodzicem.

–   „Od ziarenka do bochenka”

–   Zabawa muzyczna do piosenki ludowej/biesiadnej Zasiali górale owies.Wspólny taniec z rodzicami.

–   Zabawa matematyczna. Sprawdzanie długości pojedynczych nitek siana – szeregowanie. Jeśli nie macie sianka wycinamy paseczki z kartki różnej długości i porównujemy  przykładając je do siebie.

–    Malowanie obrazu „Pejzaż wiejski”.