Podziękowanie dla sponsorów

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, a także dzieci

składają serdeczne podziękowania sponsorom,

(którzy chcieli pozostać anonimowi)

za przekazanie środków finansowych

na zakup czapeczek dla dzieci z całego przedszkola. 

Czapeczki wykorzystywane będę przez dzieci podczas wycieczek i wyjazdów

w celu poprawienia bezpieczeństwa naszych podopiecznych. 

Ilość zakupionych czapeczek – 60 szt. 

Całkowita kwota zakupu- 534,19 

 

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”

Jan Paweł II