Pracowite Pszczółki 05.05 2020r.

 

Temat dnia: Jak powstaje książka?

–  Zachęcanie do korzystania z biblioteczki domowej, – swobodne wypowiedzi dziecka podczas oglądania książek, rozwijanie mowy i myślenia.

– „Mała książka o książce” – wysłuchanie opowiadania Agnieszki Filipkowskiej pod tym samym tytułem i rozmowa na jego temat, doskonalenie uważnego słuchania i logicznego myślenia.Opowiadanie znajdziecie Państwo na grupowym e-mailu.

– „Jak powstaje papier?”– praca z KP4.7a, doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego, poszerzanie wiedzy ogólnej.

– Wprowadzenie litery F, f.

Wyraz podstawowy: Farby

Farby akwarelowe, 12 kolorów - Koh-I-Noor           F ,f

                    Farby

1.Prosimy dziecko, aby wydzieliło pierwszą głoskę w wyrazach :kartki, papier, komputer ,drukarka, farby .

2.Wydzielenie jednej głoski, by utożsamić ją póżniej z wprowadzaną literą w wyrazie „farby”

3.Analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego.

• Wypowiadanie całego wyrazu, wybrzmiewanie sylab, głosek.
• Wypowiadanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab.
• Wypowiadanie kolejnych głosek (spółgłoska – klaśnięcie, samogłoska – rozłożenie rąk). • Liczenie głosek w wyrazie podstawowym.
• Określenie położenia głoski odpowiadającej wprowadzanej literze.
• Podawanie przykładowych wyrazów z taką samą głoską w nagłosie – jak w wyrazie podstawowym.
• Podawanie przykładowych wyrazów z głoską odpowiadającą wprowadzanej literze
w innych pozycjach: w śródgłosie i wygłosie.
Uwaga! Na tym etapie nie podajemy wyrazów z głoską w wygłosie, jeżeli następuje ubezdźwięcznienie, to znaczy np. przy wprowadzeniu d nie podajemy wyrazów typu lód; w pakiecie (ilustracje i modele głoskowe wyrazów na stronie wprowadzającej
w ćwiczeniach) przestrzegamy tej zasady.
• Określenie rodzaju głoski odpowiadającej wprowadzanej literze (samogłoska, spółgłoska)

wybrzmiewanie sylab połączone z tupaniem, uderzeniem o uda, z odkładaniem patyczków
– wybrzmiewanie i wyśpiewywanie głosek ze zróżnicowaną dynamiką (głośno, cicho), długo – samogłoski,

krótko – spółgłoski, (krótko wypowiadamy jedynie samogłoski nosowe – ą, ę)

4. Analiza i synteza wzrokowa wyrazu podstawowego.

• Budowanie struktury dźwiękowej wyrazu z wykorzystaniem kartoników (czerwonych i niebieskich).
• Liczenie samogłosek i spółgłosek; podział wyrazu na sylaby.
• Zastępowanie kartoników znanymi, wcześniej wprowadzonymi literami.

• Wskazanie miejsca nowej litery w wyrazie i określenie rodzaju określanej przez nią głoski (samogłoska, spółgłoska).

5. Demonstracja nowej litery drukowanej małej i wielkiej.

– wyszukiwanie imion dzieci z grupy rozpoczynających się wprowadzaną literą i podanie informacji
o rozpoczynaniu ich pisowni wielką literą (zwłaszcza w przypadku pierwszych wprowadzanych liter)

 

6. Demonstracja nowej litery pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.

• Pokaz pisania litery – na tablicy, bez liniatury i w liniaturze, zwrócenie uwagi
na kierunek pisania. Omówienie miejsca zapisu litery małej i wielkiej w liniaturze. Posługiwanie się pojęciami: pole górne, środkowe, dolne.
• Analiza kształtu litery.

– ćwiczenia małej motoryki przygotowującej do pisania (gimnastyka rąk) – kojarzenie kształtu litery z przedmiotem z otoczenia
– układanie liter z własnego ciała (ćwiczenia w grupach)

7. Nauka pisania litery.

• Ćwiczenia w pisaniu bezśladowym: palcem w powietrzu, na blacie ławki, w pudełku z piaskiem lub kaszą manną, na płaszczyźnie poziomej i pionowej, w pozycji siedzącej i stojącej itp.
• Ćwiczenia w pisaniu na foliogramie: pisanie litery dużego formatu bez liniatury, pisanie w poszerzonej liniaturze, pisanie w znormalizowanej liniaturze.

• Ćwiczenia w pisaniu na papierze: pisanie w poszerzonej liniaturze po śladzie
i samodzielnie, pisanie małej i wielkiej litery w izolacji po śladzie i samodzielnie
w znormalizowanej liniaturze.

• Pisanie nowej litery małej i wielkiej

– modelowanie wprowadzanych liter z drucika kreatywnego, modeliny lub plasteliny
– wspólne (każde dziecko podchodzi i maluje jedną literę) wykonanie dywanu literowego farbami plakatowymi na dużym arkuszu papieru zawieszonym pionowo na ścianie lub położonym na złączonych stolikach
– pisanie liter klejem na kartce i wysypywanie śladu np. kaszą
– układanie liter z włóczki (przyklejanie jej)
– układanie liter ze skakanek lub liny na podłodze
– wyskakiwanie nowo poznanej litery obunóż na podłodze
– wyszukiwanie nowo poznanych liter ukrytych na rysunku
– rysunki kreatywne na bazie kształtu poznanej litery, np. parasol – litera p, okulary – litera o

 

Praca z KP4 str.5 a – poszukiwanie grafemu litery, doskonalenie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej.

– Praca z W.4 – ozdobienie szablonu litery dowolnym materiałem.

– Zabawa z W.20a – rozpoznanie nowej litery wśród innych.

– Praca z KP4 str.5 b – doskonalenie percepcji słuchowej i zdolności grafomotorycznych, czytanie globalne.

– Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 32 – rozwijanie sprawności koordynacyjnej (równowagi, orientacji wzrokowo-ruchowej).

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 32 • książki

  1. „Tajemnicza książka” – każdy uczestnik zabawy otrzymuje książkę, którą kładzie na głowę.Stara się utrzymać ją w tej pozycji podczas wykonywania kolejnych poleceń R.: Obracamy się, Tańczymy, Chodzimy bokiem, Kucamy, Chodzimy do tyłu itp. Dziecko, któremu książka spadła z głowy, zastyga w bezruchu i kibicuje innym. Powtarzamy zadanie kilka razy. • książki
  2. „W księgarni” – dzieci zajmują dowolne miejsca na sali. Leżą na bokach. Na hasło R.: Książki się otwierają! – przechodzą do leżenia na wznak, wyciągają na boki wyprostowane ręce i nogi. Na hasło: Kartki się przewracają! – klaszczą w dłonie (R. mówi, ile stron ma książka, adzieci tyle razy klaszczą). Na hasło: Książki się zamykają! – powracają do pozycji wyjściowej – leżenie na bokach, nogi podkurczone. Gdy R. powie: Książki stoją na regale, przechodzą dostania na baczność.
  3. „Odgadywanie tytułów bajek” –  jeden zespół przedstawia drugiemu za pomocą gestów i ruchów postać z jakiejś bajki, np. Kubuś Puchatek, Król lew, Śpiąca królewna, 101 Dalmatyńczyków. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi następuje zamiana ról.
  4. „Nasze nogi” – dzieci tworzą pary. Przechodzą do leżenia na plecach. Dotykają się stopami w taki sposób, aby nogi zgięte w kolanach tworzyły w powietrzu kąt prosty. „Siłują się” stopami, próbując wyprostować nogi. Ćwiczenie wykonują w taki sposób, żeby nie odrywać stóp od stóp partnera. Następnie odpychają się od siebie stopami na sygnał R. Ćwiczenie wzmacniające mięśnie nóg.
  5. „Baba Jaga patrzy” – jedna osoba jest Babą Jagą, dzieci stoją w jednej linii w wyznaczonym miejscu. Baba Jaga jest odwrócona tyłem, ma zamknięte oczy i powtarza słowa: Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. W tym czasie dzieci biegną w jej stronę. Baba Jaga odwraca się po wypowiedzeniu się tych słów. Dzieci muszą się w tym czasie zatrzymać w miejscu, do którego dobiegły, i się nie ruszać. Baba Jaga chodzi i patrzy, czy nikt się nie rusza (może też rozśmieszać dzieci). Ten, kto się poruszy, wraca na start, a reszta pozostaje na swoich miejscach. Baba Jaga znów wypowiada słowa: Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Ten,kto pierwszy dobiegnie do Baby Jagi, wygrywa i w kolejnej rundzie staje się Babą Jagą.

–  Wyjście do  ogrodu lub na spacer . Zabawy równoważne – rysowanie kredą na kostce lub patykiem na ziemi linii, następnie wędrowanie po niej noga za nogą.

– „Bingo z literami: p, b, d, t, ł, m, n, w, u” – zabawa z wykorzystaniem W.49b, rozróżnianie grafemów podobnych liter.   Zasady takie jak w grze w bingo ,z ty że litery się powtarzają ,a dziecko decyduje jaką zakryje. Wygrywa ta osoba ,która jak pierwsza zakryje cztery pola w pionie, poziomie albo na skos.

– „Magiczna maszynka” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem maszynki z W.45-47, dodawanie.Rodzic prosi, aby dziecko wybrało takie okienka na suwakach, by łącznie powstała liczba ,którą wskaże rodzic.

– Dla dzieci chętnych: układanie znanych dzieciom liter z kredek lub patyczków. Próby czytania.