Pracowite Pszczółki 12.06 2020r.

Witam Was kochani♥

Temat dnia: POLSKIE ZWIERZĘTA.

1.PARKI NARODOWE-ROZMOWA Z DZIEĆMI NA TEMAT POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH.

OBEJRZYJCIE PROSZĘ TEN BARDZO CENNY EDUKACYJNIE FILMIK O PARKACH NARODOWYCH, A NASTĘPNIE ODPOWIEDZCIE  PROSZĘ NA PYTANIA:

CZYM JEST PARK NARODOWY?

CZY BYLIŚCIE W JAKIMŚ PARKU NARODOWYM?

PO CO TWORZY SIĘ PRARKI NARODOWE?

CZY JUŻ WIECIE JAK WAŻNA JEST DLA NAS WSZYSTKICH LUDZI PRZYRODA?

PROSZĘ WEŻCIE SOBIE DO SERCA TO O CZYM MÓWIŁ ŻUBR I POSTĘPUJCIE MĄDRZE.

PRZYRODA NIE JEST TYLKO DLA CZŁOWIEKA, CZŁOWIEK JEST CZĘŚCIĄ PRZYRODY!

 

2.KODEKS ZACHOWANIA SIĘ W PARKACH NARODOWYCH.

3.PRACA Z KP4 STR. 31 ZADANIE A

4.PRACA Z KP$ STR.31 ZADANIE B

5.ŻUBR-ODNALEZNIE BIAŁOWIEŻY NA MAPIE, POZNANIE CIEKAWOSTEK NA TEMAT ŻUBRA.

Przybliżony zasięg lasów Puszczy Białowieskiej w Polsce i na Białorusi
Przybliżony zasięg lasów Puszczy Białowieskiej w Polsce i na Białorusi

Puszcza Białowieska – kompleks leśny o pow. ok. 1500 km²; leży na pograniczu polskobiałoruskim.

Stanowi relikt pierwotnych krajobrazów leśnych na staroglacjalnychwysoczyznach morenowych, które dominowały w przeszłości na nizinach środkowopolskich i północnopodlaskich. W stosunku do innych obszarów leśnych Polski i Europy, puszczański i reliktowy charakter lasów podkreśla znaczny udział drzewostanów ponad stuletnich naturalnego pochodzenia, o zróżnicowanej strukturze warstwowej. Około 80% obszaru zajmują rodzaje siedlisk leśnych ujęte w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG[1]. Zachowały się tu jedne z ostatnich i większych fragmentów lasu pierwotnego nizin europejskich. Tutaj, obok wilka i rysia żyje największa populacja wolnego żubra na świecie. Od roku 2010 Puszcza Białowieska należy do spisu ostoi ptaków IBA prowadzonego przez BirdLife International[2] oraz znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO od 1976 roku.[3].

Mały żubr urodził się w zagrodzie w Bieszczadach [ZDJĘCIA]Fot. Nadleśnictwo Stuposiany, Lasy Państwowe/ lutowiska.pl

Byki (samce) są większe i silniej zbudowane niż samice.
Ciężar ciała byka waha się od 440 do 920 kg, a wysokość dochodzi do 188 cm. U samców istnieje duża dysproporcja pomiędzy masywnym przodem ciała, a niskim i wąskim tyłem. Mają szczególnie silny kark i szyję.

Żubr PLEO13 lat Pszczyna
Samiec żubra – byk PLEO 13 lat Pszczyna (fot.Mieczysław Hławiczka)

Krowy (samice) ważą mniej niż samce, ich waga waha się od 320 do 640 kg.

Żubr Platanka 3 lata PszczynaSamica żubra – krowa PLATANKA 3 lata Pszczyna (fot.Mieczysław Hławiczka)

Masywna głowa pełni rolę młyna rozcierającego pokarm. Aby ograniczyć masę głowy, kości czaszki wypełnione są pustymi przestrzeniami, zwanymi zatokami. Głowę utrzymują w górze silne mięśnie przytwierdzone do dużych wyrostków kolczystych kręgów piersiowych, tworząc tzw. „kłąb”.
Żubr ma 14 żeber, o jedno więcej niż bydło domowe.

 

Szkielet żubraSzkielet żubra

 

Rogi występują u obu płci, są krótkie, masywne, zwrócone ku przodowi i do środka, u samców ich rozpiętość jest o ¼ większa niż u samic. Rosną przez całe życie, nie rozgałęziają się i nie są sezonowo zrzucane. W trakcie ataku żubr uderza bokiem głowy, zadając cios rogiem od dołu do góry.
Zbliżenie rogu żubraZbliżenie rogu żubra

Sierść jest gęsta, barwy brunatno-szarej, dłuższa na przedzie ciała, na zadzie krótsza. Dłuższe włosy na dolnej części szyi i podgardla tworzą „brodę”, na przedniej części grzbietu długi włos tworzy „grzywę”, włosy w tyle głowy tworzą szeroki czub. Policzki, okolice warg i koniec ogona są ciemniejsze od reszty ciała. Żubry mają w ciągu roku dwa rodzaje sierści: letnią i zimową. Pora linienia  jest bardzo różna, najczęściej jest to przełom lutego i marca. Sierść zimowa wypada najpierw na szyi, bokach i nogach. W końcu lipca żubry mają już tylko okrywę letnią.

Zbliżenie sierści żubraZbliżenie sierści żubra

Racice  stosunkowo małe o pokroju sierpowatym, przednie długości około 18 cm. i szerokości 15 cm. Tylne racice mniejsze o kilka centymetrów. Długość kroku w stępie ok. 1 metra.

Ogon
o długości od 60 do 80 cm zakończony  jest kępką dłuższych i ciemniejszych włosów, tzw. pędzlem.

Zmysły żubra

Żubr ma dobry węch. Wykorzystuje ten zmysł podczas poszukiwania pokarmu, czuwania nad bezpieczeństwem młodych, a byki podczas rui. Samica z młodym potrafi wyczuć człowieka zanim go zobaczy.

Głos żubra ograniczony jest do specyficznego głosu zwanego chruczeniem. Usłyszeć go można od matki nawołującej lub ostrzegającej młode oraz od byka podczas okresu rujowego.
PRACA PLASTYCZNA DOWOLNĄ TECHNIKĄ -,,ŻUBR”
POLECAM KSIĄŻKI Z SERII,,ŻUBR POMPIK”.