Pracowite Pszczółki 15.05 2020r.

Dzień dobry kochani♥

Temat dnia: Gdzie słychać muzykę?

Zabawy manipulacyjne – przewlekanki lub nawlekanie koralików na sznureczki. Doskonalenie motoryki małej.

– Powitanka.

– Kształtowanie samoobsługi: nakrywanie do stołu, odnoszenie naczyń po zakończonym posiłku.

– „Gdzie można usłyszeć muzykę?”- mapa myśli.Dzieci podają swoje propozycje(miejsca typowe i nietypowe).Jak nazywa się specjalne miejsce, gdzie można słuchać muzyki klasycznej?(filharmonia).Gdzie odbywają się przedstawienia, w których słychać głównie muzykę klasyczną i śpiew?(opera).

– „Śpiewamy jak w operze” – naśladowanie mimiką, gestem i ruchem.Popatrzcie na utwór operowy z opery Queen of the Night.Spróbujcie naśladować jako mim bezdźwięcznie śpiew operowy.

 

– Praca z KP4.18– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji słuchowej i wzrokowej, dekodowanie, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, łączenie dźwięku z ilustracją.

– „Jak zapisać muzykę?” – burza mózgów, wprowadzenie do zapoznania dzieci z nutami i pięciolinią.

 

 

– „Co to za linie?” – zapoznanie z pięciolinią, przeliczanie linii.

Plik:Treble clef with empty staff.svg

– Wyjście do ogrodu lub na spacer.

– „Kto pierwszy?” – praca zW.28–30. Kształtowanie odporności emocjonalnej po porażce.Wspólna gra z rodzicami.

– Zabawy dowolne dzieci. Zachęcanie do korzystania z kącika plastycznego – doskonalenie motoryki małej. Zabawa z Księgą zabaw str.66-67

 

Pozdrawiam Was serdecznie.

Pani Natalia Świerkocz