Pracowite Pszczółki 17.04 2020r.

Temat dnia: Maszyny rolnicze.

 

–   Czynności porządkowe, gospodarcze: porządkowanie  klocków; segregowanie klocków według rodzaju i wielkości. Zachęcanie dzieci do wykonania prac porządkowych w swoim pokoiku.

–   Powitanka

 

–   Praca z KP3.39a – rozróżnianie grafemów, ćwiczenie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji wzrokowej, zdolności grafomotorycznych, przeliczanie.

–   Pogadanka na temat różnych narzędzi oraz maszyn ogrodniczych i bezpieczeństwa przy ich wykorzystywaniu.

Pług do orania-napowietrzania gleby, odwracania jej wierzchniej warstwy.

Brona-do bronowania, wyrównywania powierzchni gleby, działa jak grabie.

Urządzenie do nawożenia

Siewnik

dodatkowe narzędzia jak motyka,kosa,łopata

Rodzic opisuje narzędzie następnie dziecko spośród rysunków wybiera to ,które jego zdaniem pasuje do opisu.

Maszyny rolnicze

–   Praca z KP3.39b – doskonalenie percepcji wzrokowej, zdolności grafomotorycznych i logicznego myślenia.

–  Praca plastyczna „Traktor”

Potrzebne materiały: rolka po papierze toaletowym, długi prostokątny kawałek kolorowego papieru do zrobienia kabiny, cztery koła dwa duże i dwa mniejsze wycięte przez dziecko.

–   Wyjście do ogrodu. „Prace rolne” – zabawa w piaskownicy.

–   „Rolnik sam w dolinie” – zabawa ruchowa przy piosence.

Pod koniec piosenki ser się przewraca ,a  dziecko wraz z rodziną może zaśpiewać w ten sposób:

Koło się obraca, serek się przewraca.

Hejże, hejże, hejże ha, serek się przewraca.

Ser będzie rolnikiem, ser będzie rolnikiem

Hejże, hejże, hejże ha, serek się przewraca.

–   „Maszyna przyszłości” – zabawa plastyczna(rysowanie wyobrażonej przez dziecko maszyny przyszłości, którą można by wykorzystać w gospodarstwie.

–   Zabawy dowolne dzieci. Zachęcanie dzieci do oglądania magazynów i książek przedstawiających dawne i współczesne maszyny rolnicze podczas pracy. Poszerzanie słownictwa dzieci związanego z uprawą ziemi.

 

Dodatkowo zwięrzęta do wydrukowana ,jeśli ktoś ma ochotę oraz prezentacja o zwierzątkach na wsi .

farma-gospodarstwo-wiejskie

zwierzęta-na-wsi